You are here

การสอบรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

สอบรับนักเรียนใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้จัดการรับสมัครและจัดสอบเข้าศึกษาในรอบแรก และมีกำหนดการรับสมัครสอบเข้าศึกษาในรอบที่ ๒ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันที่: 
03/04/2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด