กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรที่เปิด ๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ๔. หลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม/ช่างวีลแชร์
รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 ตำแหน่ง (มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ) - แม่ครัว 1 ตำแหน่ง - ครูโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง (คนพิการ) - คนสวน 2 ตำแหน่ง (คนพิการ)
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ หนองคาย

วิดีทัศน์กิจกรรม