You are here

การสนับสนุน

<<<-- บริจาค สมทบทุนการศึกษาคนพิการ ได้ที่ -->>
<<<-- เงินบริจาคของท่านสามารถ ลดหย่อนภาษีได้สองเท่า -->>

บริจาคได้ที่

      หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร

     ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย

     เลขที่บัญชี 295-6-00370-4

     ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

     ประเภทกระแสรายวัน

    หรือให้การสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • เลี้ยงอาหาร
  • มอบทุนการศึกษา
  • มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
  • เครื่องช่วยความพิการ
  • รับคนพิการเข้าทำงาน
  • เยี่ยมชมการดำเนินงาน
  • ให้คำปรึกษา เป็นวิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยสอน