You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอขอบพระคุณ คุณวรวุฒิ สุวรรณศาลา พร้อมด้วยครอบครัว ที่นำขนมขบเขี้ยว จำนวน ๑๖ ห่อ...

ขอขอบพระคุณ คุณสุดารัตน์ การิสุข ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดซีอิ๊ว ของหวาน ผลไม้ ขนม...

ขอขอบพระคุณ คุณครูจีรนันท์ แก้วมณี (ครูแนน) ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชานมไข่มุกแก่นักเรียนนักศึกษา...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์...

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สุธิรา จันทร์ปุ่ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม...

กิจกรรมมอบความสุขให้กับพี่ ๆ นักเรียนนักศึกษาพิการ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “...

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย...

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ...

ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ และคุณสุวาสินีย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว...

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จังหวัดหนองคาย

ขอขอบพระคุณ คุณพลอย และพี่ ๆ จากโรงแรมพลอย อินน์ หนองคาย (Ploy Inn Hotel Nongkhai)

ขอบพระคุณ คุณพิมลพัชร ประเสริฐกิตสิริ ที่นำนมแลคตาซอย ๑๒๕ มล. จำนวน ๑๐ ลัง มาบริจาค

กิจกรรมวันรำลึกคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน