You are here

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567) โดยมีนางเมตตา ทรงทันตรักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการฯ ให้ปฎิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างจิตสำนึกในการเทิดทูน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่: 
06/06/2024

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รายละเอียด

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียด