You are here

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ณ ศาลาสุนทรธรรมรังษี วัดอรุณรังษี จังหวัดหนองคาย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันที่: 
06/06/2024

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รายละเอียด

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียด