กิจกรรมและความร่วมมือ

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ ณ โรงเรียนโรซาดิโอวิทยา จังหวัดหนองคาย

วันอาทิตย์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครู และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ...

คุณพงศกร เสียงเสนาะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูข้าวเหนียว ส้มตำ ปลาเผา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา...
วันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วิดีทัศน์กิจกรรม