ประกาศรับสมัคร นักการ,คนสวน

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง และ คนสวน

ประกาศรับสมัคร 1. นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง (เงินเดือน 10,080 บาท) คุณสมบัติ - เพศชาย อาย 30 ปี ขึ้นไป - วุฒิระดับประถมศึกษา - ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่บริเวณวิทยาลัยฯ - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 2....

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบกระเช้า

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

วันพุธที่ 15 พ.ค. 67 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะครู เข้าพบ นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ...
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงถ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -...

กิจกรรมและความร่วมมือ

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

คุณรัชเดช ทรงชัยยศ นายกสมาคมกีฬาพาราพาวเวอร์ลิฟติ๊งไทย...

วิดีทัศน์กิจกรรม