กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) ก่อนเปิดภาคเรียน

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) ก่อนเปิดภาคเรียน

#ประชาสัมพันธ์ #ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) #ก่อนเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี #เปิดรับสมัคร #...
#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ ท่านสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ทุกช่องทาง อาทิ #ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 295-6-00370-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...

วิดีทัศน์กิจกรรม