กิจกรรมและความร่วมมือ

ขอขอบพระคุณคุณแม่ลำยอง สุวรรณบุตร และร้านอุดมโภชนา หนองคาย

กิจกรรมรับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอขอบพระคุณคุณครอบครัวนายไชยวัฒน์ วรชัย (อ้น)เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมนูผัดไทยและไอศครีม...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แจ้งกำหนดการ รับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ #ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ขอแสดงควมยินดีกับคนพิการที่ผ่านการคัดเลือด้วยนะคะ #กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง...
เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ข่าวดี!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)...

วิดีทัศน์กิจกรรม