เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงถ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -...
ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย)

ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย)

ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) ที่ระลึกถึงน้อง ๆ คนพิการและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสทำบุญ โอกาสนี้...
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ ปวช. ปวส.

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ ปวช. ปวส.

มาเรียนด้วยกันนะคะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...

กิจกรรมและความร่วมมือ

คุณรัชเดช ทรงชัยยศ นายกสมาคมกีฬาพาราพาวเวอร์ลิฟติ๊งไทย...

ขอขอบพระคุณ นางสาวอาภัสรา ชาพิทักษ์ (พี่วุ้นเส้น)ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เพื่อน ๆ...

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

วิดีทัศน์กิจกรรม