คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ...
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอถวายกำลังใจ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
กิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

กิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

พิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้...

กิจกรรมและความร่วมมือ

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอขอบพระคุณ คุณวรวุฒิ สุวรรณศาลา พร้อมด้วยครอบครัว ที่นำขนมขบเขี้ยว จำนวน ๑๖ ห่อ...

วิดีทัศน์กิจกรรม