-

เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นาย ชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะครูในนามวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบ นางบุปผา ทัพกฤษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัดไม้

ตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
ประชุมกรรมการ 67

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ในพระราชูปถัมภ์ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑. แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และโครงสร้างบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง ที่ได้นำไอศครีมชาเขียวมาเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา คุณครู และบุคลากรทุกคน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

กิจกรรมและความร่วมมือ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อทวี สุวรรณสิน

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

วิดีทัศน์กิจกรรม