กิจกรรมและความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ ท่านสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ทุกช่องทาง อาทิ #ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 295-6-00370-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...
#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

วิดีทัศน์กิจกรรม