วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า...
จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  โดย...
ค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

ยินดีกับนายธีรติ บรรณารักษ์ ได้ตั๋วไปรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่ง GITC 2023 ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับนานาชาติ หากผ่าน ด่านต่อไปจะไปแข่งที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...

กิจกรรมและความร่วมมือ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน...

วิดีทัศน์กิจกรรม