You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

คุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ...

พิธีถวายมิสซา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล (คุณพ่อไก่) และคุณพ่อเปโตร เทียนชัย เกษสุรินทร์ (คุณพ่อเป้)...

ผู้บริหาร ครู...

ดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล เรื่อง "...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี...

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด...

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมอบความสุขให้กับน้อง...

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมคณะ...