You are here

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการประจำปี ๒๕๖๕

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการประจำปี ๒๕๖๕ Education Support Project for Children with Disabilities (FY2022)

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนโดย บริษัทไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน

จัดโดย มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

วันที่: 
24/10/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด