You are here

กิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการประจำปี ๒๕๖๕

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ ๕ ในโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กพิการประจำปี ๒๕๖๕ Education Support Project for Children with Disabilities (FY2022)

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สนับสนุนโดย บริษัทไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด มหาชน

จัดโดย มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)

วันที่: 
24/10/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด