You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนจากประเทศเยอรมัน

ผอ.สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ พร้อมคณะครู และนักเรียน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเสวนา...

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา...

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ...

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระมหาไถ่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

นายเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ รอง ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย และบุคลากร นำนักเรียน...

คุณแม่ลัดดาวัลย์ สงกา คุณแม่วิไลวรรณ ชูรัตน์...

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อแดงและคุณพ่อแพต ผู้ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

คุณพ่อวัฒนา ศรีวรกุล คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์...

คุณแม่บุษบา ชัยพิพัฒนมงคล พร้อมครอบครัว และทีมงาน park & pool Resort มาเลี้ยงอาหารกลางวัน

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

โครงการการสร้างนักออกแบบในผู้พิการท่อนล่างเพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้

คณะชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทยและคณะชมรมเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลอุดรธานี...

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ Mr.Hiroshi ueno และ Mr.Hiro จากประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยียมชม การดำเนินงานของ...

ผู้ปกครองของนายไชยวัฒน์ วรชัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พร้อมครอบครัว...