You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และท่านรองฯ สมรักษ์ พระสลัก...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย บุคลากร และครอบครัว...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

คุณแม่สง่า ดามินทอง พร้อมด้วยครอบครัวได้นำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนและบุคลากร

รองเลขา สอศ. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อศจ.หนองคาย...

๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบรมงานเชื่อมอลูมิเนียมสำหรับทีมเจ้าหน้าที่ช่างและนักศึกษา...

๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร.สมพร หวานเสร็จ พร้อมด้วยคณะจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซียประเทศไทย (...

กิจกรรมต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ วันที่ ๑

รายงานตัวและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

นายมิตรภาพ คำอันทุน และนางสาววานิสา จิตรปัญญา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24-26 เม.ย.62 ณ ศูนย์ประชุม...

คณะครูจาก รร.มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง และ รร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณพ่อเปรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน และอาคารสถานที่ของวิทยาลัยฯ

คณะครูจาก รร.มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง และ รร.อนุบาลมหาไถ่ศึกษาโพนสูง จังหวัดอุดรธานี นำโดย คุณพ่อเปรม...

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิก

โครงการสร้างนักออกแบบกราฟิก

 เก็บตกงานกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปี 2561

เก็บตกงานกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปี 2561

 วิทยาลัยเทคโนโนยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการนิเทศก์โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโนยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการนิเทศก์โรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 2

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เที่ยวชมงานปราบฮ่อ หนองคาย ประจำปี 2562

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เที่ยวชมงานปราบฮ่อ หนองคาย ประจำปี 2562

คณะวิทยากรจาก Central Group, มยส. , ศสพ. จัดอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรและนักเรียนแกนนำ ของวิทยาลัยฯลฯ ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม

คณะวิทยากรจาก Central Group, มยส. , ศสพ. จัดอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา...