You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณเมตตา ทรงทันตรักษ์ (คุณครูเล็ก) พร้อมครอบครัวและดีเจน้ำเต้า...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล (คุณพ่อไก่)...

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์และผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่พัทยา...

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ คุณสัมฤทธิ์ ทรงทันตรักษ์ พร้อมด้วยคณะญาติโยมวัดอุดมอัมพวัน...

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ

โครงการ “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพเด็กพิการนักเรียนทุน WAFCAT ”

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย...

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ...

ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เข้ารับการอบรม (Online)...

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)...

บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ และคณะคุณพ่อให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเจิมรถตู้

กิจกรรมออกจำหน่ายพืชผักสวนครัวเพื่อนำรายได้เป็นค่าอาหารกลางวัน

วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมวิชาการ มหาไถ่วิชาการ( NRCT AWARD )

คุณแม่สมพร เลิศลิ้ว พร้อมครอบครัว ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางป้องกันไวรัสCOVID-19 ให้กับนักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อไก่ สำหรับขนมที่แสนอร่อย

คณะทีมงานจากสมาคมแม่หญิงลาว ได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ