You are here

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ แวะเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมด้วย ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และอาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ

แวะเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ในโอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการต่อไป

วันที่: 
20/10/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด