You are here

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการจ้างงานคนพิการที่ทำงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมการจ้างงานคนพิการที่ทำงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สาขาหนองคาย ตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจในการทำงานของคนพิการ พร้อมแนะแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในสถานการณ์โควิด-19

วันที่: 
08/01/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด