You are here

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ได้เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันที่: 
13/11/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด