You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย ได้เดินทางมามอบข้าวสาร

คุณพิมพ์พรรณ มาลาอบ พร้อมคุณแม่ นำขนม นม และน้ำดื่ม มาบริจาคให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัย ฯ

ขอขอบพระคุณคุณแม่ลำยอง สุวรรณบุตร และร้านอุดมโภชนา หนองคาย

กิจกรรมรับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอขอบพระคุณคุณครอบครัวนายไชยวัฒน์ วรชัย (อ้น)เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมนูผัดไทยและไอศครีม...

มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณขวัญธิรา เอียสกุล และคณะ ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้องๆ

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "พระมหาไถ่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ครูและนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมฝึกอบรมและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ...

ขอขอบพระคุณคุณเบญญาภา มุทาพงศ์ ที่นำไส้กรอกมาบริจาคให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประทาน จำนวน ๓๐ กิโลกรัม

ร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

คุณกนกนิภา ราชรองเมือง นำกล้วยหอมมาบริจาคให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประทาน จำนวน ๔๘ กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางาน จ.หนองคาย นำโดนัทมาฝากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคฯ

น.ส.สุภาวิณี​ นนทะบูรณ์​ (ครูเฟืร์ส)​ น.ส.ปรรัตน์​ บุญใหญ่​ (ครูผึ้ง)​ และเพื่อน​ (น.ส.พิมพ์วิภา​...