You are here

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "พระมหาไถ่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "พระมหาไถ่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่: 
22/02/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด