You are here

มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง จำนวน ๖ เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน ๓ เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน ๒ เหรียญ

#การแข่งขันทักษะวิชาชีพ #การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ #สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่: 
19/03/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด