You are here

มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล เหรียญทอง จำนวน ๖ เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน ๓ เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน ๒ เหรียญ

#การแข่งขันทักษะวิชาชีพ #การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ #สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่: 
19/03/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด