You are here

ครูและนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครูและนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่: 
16/02/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด