You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

ตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

คุณแก้ว พรมจักร์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

ศิษย์เก่าและครอบครัว วาณิชย์ศิริ มาเลี้ยงอาหารกลางวันในเมนู ขนมจีน และไอศครี

การออกนิเทศฝึกงาน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอขอบพระคุณ คุณแม่หวิน และคณะคุณแม่คุ้มมีชัยท่า ที่มอบความรักความเมตตาให้กับลูก ๆ...

คุณเตือน พร้อมครอบครัว จากร้านใต้ฟ้าการแว่น นำสิ่งของอุปโภค-บริโภค...

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน...

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบความสุขให้กับน้อง ๆ คนพิการ...

คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย ได้เดินทางมามอบข้าวสาร

คุณพิมพ์พรรณ มาลาอบ พร้อมคุณแม่ นำขนม นม และน้ำดื่ม มาบริจาคให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในวิทยาลัย ฯ

ขอขอบพระคุณคุณแม่ลำยอง สุวรรณบุตร และร้านอุดมโภชนา หนองคาย

กิจกรรมรับรายงานตัว ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ขอขอบพระคุณคุณครอบครัวนายไชยวัฒน์ วรชัย (อ้น)เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมนูผัดไทยและไอศครีม...

มอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์...

พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณขวัญธิรา เอียสกุล และคณะ ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่น้องๆ