You are here

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดกิจกรรม โดยนายอาคม รุ่งสว่าง นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฎิญาณตน และนายธีรติ บรรณารักษ์ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง

วันที่: 
25/02/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด