You are here

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน มหาไถ่เกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โอกาสนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวเปิดกิจกรรม โดยนายอาคม รุ่งสว่าง นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฎิญาณตน และนายธีรติ บรรณารักษ์ นักกีฬาวิ่งคบเพลิง

วันที่: 
25/02/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รายละเอียด

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและทวิภาคี

รายละเอียด

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

รายละเอียด