You are here

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

อนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้มีจิตกุศลและศรัทธาทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญให้งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้

ขอกุศลบุญใหญ่นี้อำนวยผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม เงินทองใหลมาเทมา จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

 

วันที่: 
20/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

รายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด