You are here

งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

อนุโมทนาบุญกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้มีจิตกุศลและศรัทธาทุกท่านที่เป็นส่วนสำคัญให้งานเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา จัด ณ ศาลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้

ขอกุศลบุญใหญ่นี้อำนวยผลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ เจริญในศิล เจริญในธรรม เงินทองใหลมาเทมา จนถึงพระนิพพานด้วยเทอญ

 

วันที่: 
20/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด