You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อทวี สุวรรณสิน

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

คุณรัชเดช ทรงชัยยศ นายกสมาคมกีฬาพาราพาวเวอร์ลิฟติ๊งไทย...

ขอขอบพระคุณ นางสาวอาภัสรา ชาพิทักษ์ (พี่วุ้นเส้น)ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เพื่อน ๆ...

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอขอบพระคุณ คุณวรวุฒิ สุวรรณศาลา พร้อมด้วยครอบครัว ที่นำขนมขบเขี้ยว จำนวน ๑๖ ห่อ...

ขอขอบพระคุณ คุณสุดารัตน์ การิสุข ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดซีอิ๊ว ของหวาน ผลไม้ ขนม...

ขอขอบพระคุณ คุณครูจีรนันท์ แก้วมณี (ครูแนน) ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำชานมไข่มุกแก่นักเรียนนักศึกษา...

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์...

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สุธิรา จันทร์ปุ่ม และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม...

กิจกรรมมอบความสุขให้กับพี่ ๆ นักเรียนนักศึกษาพิการ