You are here

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

นาย ชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะครูในนามวิทยาลัยฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สาขาหนองคาย นำกระเช้าของขวัญเข้ามอบแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายสมภพ สมิตะสิริ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมรับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

วันที่: 
14/05/2024

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายละเอียด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รายละเอียด