You are here

ขอขอบพระคุณ คุณสุดารัตน์ การิสุข ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดซีอิ๊ว ของหวาน ผลไม้ ขนม และน้ำดื่มแก่นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณสุดารัตน์ การิสุข ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูผัดซีอิ๊ว ของหวาน ผลไม้ ขนม และน้ำดื่มแก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๐ มกราคม

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร มีแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

วันที่: 
10/01/2024

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด