You are here

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ พร้อมร่วมกันถวายมิชชาแด่คุณพ่อแดงและคุณพ่อแพทริก

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้ามอบกระเช้าปีใหม่แด่คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ พร้อมร่วมกันถวายมิชชาแด่คุณพ่อแดงและคุณพ่อแพทริก

วันที่: 
07/01/2024

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต

รายละเอียด

นิเทศโครงงานส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด