You are here

เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิซาการประกอบแบตเตอรี่

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิซาการประกอบแบตเตอรี่ จำนวน ๓๖ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่: 
28/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คุณรัชเดช ทรงชัยยศ นายกสมาคมกีฬาพาราพาวเวอร์ลิฟติ๊งไทย ที่นำอุปกรณ์ยกน้ำหนักพร้อมชุดฝึกซ้อมมามอบให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไภ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ นางสาวอาภัสรา ชาพิทักษ์ (พี่วุ้นเส้น)ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เพื่อน ๆ และน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด

กิจกรรมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด