You are here

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรวมน้ำไทย อาคารท่อน้ำไทย ๕0 ปี

วันที่: 
06/02/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด