You are here

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการ นายเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากร พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

วันที่: 
02/04/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

รายละเอียด

เข้าร่วมอบรมโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิซาการประกอบแบตเตอรี่

รายละเอียด