You are here

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up - skill, Re - skill) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up - skill, Re - skill) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่: 
28/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการภาค ๓ ไปแข่งระดับชาติ "ผีตาโขนเกมส์" ตามความคาดหมาย

รายละเอียด

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด