You are here

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up - skill, Re - skill) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up - skill, Re - skill) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

วันที่: 
28/03/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด