You are here

ขอขอบพระคุณคุณครอบครัวนายไชยวัฒน์ วรชัย (อ้น)เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมนูผัดไทยและไอศครีม แก่นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณคุณครอบครัวนายไชยวัฒน์ วรชัย (อ้น) นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๓ พร้อมคณะ ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมนูผัดไทยและไอศครีม แก่นักเรียนนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
21/03/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด