You are here

วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ มาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนนักศึกษา

วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ นำพิซซ่า โดนัท น้ำอัดลม และไอศครีม จำนวน ๑ ถัง มาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่นึกถึง พร้อมทั้งสละเวลามามอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดทั้งประสบความมุ่งหวังทุกประการ

#ขอบพระคุณผู้เมตตา #กองการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

วันที่: 
05/02/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด