You are here

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล (คุณพ่อไก่) ได้มามอบของขวัญพร้อมกล่าวอวยพรให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ บาทหลวงวัฒนา ศรีวรกุล (คุณพ่อไก่) ได้มามอบของขวัญพร้อมกล่าวอวยพรให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในวันคริสต์มาสอีฟและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ขอขอบพระคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรักความเมตตาให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้พิการมาโดยตลอด ขอพระเจ้าทรงประทานพรให้คุณพ่อมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์สืบไป

วันที่: 
24/12/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด