You are here

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด่วน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ่ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ติดประกาศ

วันที่: 
01/08/2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด