You are here

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

  1. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.
  2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.
  3. หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน
  4. หลักสูตรเบเกอรี่ (หลักสูตรระยะสั้น)
  5. หลักสูตรช่างวีลแชร์ (หลักสูตรระยะสั้น)

สนามสอบ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น วันที่ 18 กันยายน 2561

สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่: 
27/09/2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด