You are here

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 ตำแหน่ง (มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ)

- แม่ครัว 1 ตำแหน่ง

- ครูโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง (คนพิการ)

- คนสวน 2 ตำแหน่ง (คนพิการ)

วันที่: 
03/01/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด