You are here

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย โดยมี นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดหนองคายร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) การศึกษาชั้นพื้นฐานและการศึกษาชั้นเตรียมอาชีวศึกษา โดยเน้นคนพิการที่พักแบบประจำ มีอาหารและที่พักฟรี

ทั้งนี้ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ได้นำเสนอถึงแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือคนพิการที่ขาดโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ DSS (Disability Support Services) เพื่อให้บริการแก่คนพิการตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการศึกษาจนกระทั่งมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยไม่ปล่อยให้คนพิการถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล และเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการหรือหลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการสอนคนพิการในสถานศึกษาที่มีคนพิการเรียนร่วม

 

วันที่: 
12/06/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด