You are here

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หน

ขอขอบพระคุณ คุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย และคุณอนุชิต สกุลคู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ และผู้บริหารทุกท่าน ที่ติดต่อประสานงานตลอดทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ดอกไม้จากดินไทย สวนในขวดแก้ว ฯ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าพร้อมทั้งให้กำลังใจน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาอันเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ

#จัดหางานจังหวัดหนองคาย #AsawannNongkhai

วันที่: 
22/03/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด