You are here

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

ท่านสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ทุกช่องทาง อาทิ

#ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการดำเนินงาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย

เลขที่บัญชี 295-6-00370-4

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ประเภทกระแสรายวัน

**โอนแล้วโปรดโพสต์สลิปในคอมเม้นต์หรือข้อความ ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่า

#เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

#มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน #อุปกรณ์กีฬาและการพยาบาล

#เครื่องช่วยความพิการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

#รับคนพิการเข้าทำงาน

#แวะเยี่ยมชมการดำเนินงาน

#ให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรหรืออาสาสมัครช่วยสอน

วันที่: 
17/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด