You are here

กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันที่: 
27/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด