You are here

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

#ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

ขอแสดงควมยินดีกับคนพิการที่ผ่านการคัดเลือด้วยนะคะ

#กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

วันที่: 
08/04/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด