You are here

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ

พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา

ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง วันที่ 19 มีนาคม 2566

ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพในครบการเทศน์มหาชาติ

แจ้งความประสงค์ได้ที่

094 264 7137 (มือถือสำนักงาน)

094 415 9642 (อ.เมตตา ทรงทันตรักษ์)

084 599 8542 (ผอ.สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์)

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ธ.กรุงไทย สาขาหนองคาย

เลขบัญชี 295-6-00370-4

โทร 042 465 645

วันที่: 
13/10/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

รายละเอียด
เช้านี้ที่หนองคาย

รายการเช้านี้ที่หนองคาย

รายละเอียด