You are here

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ ณ วัดโพธิ์ชัย

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโครงการเทศน์มหาชาติ

พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา

ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง วันที่ 19 มีนาคม 2566

ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพในครบการเทศน์มหาชาติ

แจ้งความประสงค์ได้ที่

094 264 7137 (มือถือสำนักงาน)

094 415 9642 (อ.เมตตา ทรงทันตรักษ์)

084 599 8542 (ผอ.สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์)

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ธ.กรุงไทย สาขาหนองคาย

เลขบัญชี 295-6-00370-4

โทร 042 465 645

วันที่: 
13/10/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด
๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด