You are here

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่: 
11/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศรับสมัคร นักการ,คนสวน

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง และ คนสวน

รายละเอียด
มอบกระเช้า

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

รายละเอียด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด