You are here

ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับน้อง ๆ นักเรียนพิการ

ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา (น้องตี๋) นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำขนม นมกล่อง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพิการ ได้รับประทานและได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร จงมีแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

วันที่: 
24/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศรับสมัคร นักการ,คนสวน

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง และ คนสวน

รายละเอียด
มอบกระเช้า

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

รายละเอียด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด