You are here

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ไข่ไก่ ๑๕ แผง มาม่า ๗๒ ถ้วย ขนมปี๊บ ๒ ปี๊บ น้ำอัดลด ๗ แพ็ค น้ำดื่ม ๗ แพ็ค และผ้าขนหนู จำนวน ๘๔ ผืน ให้แก่น้องนักเรียนพิการที่ศึกษาเล่าเรียนและพักประจำอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร จงมีแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

วันที่: 
26/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

-

เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด
ตัดไม้

ตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

รายละเอียด
ประชุมกรรมการ 67

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด