You are here

ยินดีกับนายธีรติ บรรณารักษ์ ได้ตั๋วไปรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่ง GITC 2023 ระดับนานาชาติ

ค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับนานาชาติ หากผ่าน ด่านต่อไปจะไปแข่งที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖ (2023 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
26/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
ขอขอบพระคุณ Mr. Hirokazu hata และคณะนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ Mr. Hirokazu hata และคณะนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ

รายละเอียด
ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

รายละเอียด