You are here

ยินดีกับนายธีรติ บรรณารักษ์ ได้ตั๋วไปรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่ง GITC 2023 ระดับนานาชาติ

ค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับนานาชาติ หากผ่าน ด่านต่อไปจะไปแข่งที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖ (2023 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

วันที่: 
26/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

-

เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด
ตัดไม้

ตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

รายละเอียด
ประชุมกรรมการ 67

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗

รายละเอียด