You are here

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน พ่อผู้ให้แสงสว่างแห่งชีวิตแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ครบรอบ ๒๐ ปี จากไปของคุณพ่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่: 
16/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

รายละเอียด
เช้านี้ที่หนองคาย

รายการเช้านี้ที่หนองคาย

รายละเอียด