You are here

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน NRTC Sports Game ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน NRTC Sports Game ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน NRTC Sports Game ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

วันที่: 
26/01/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

รายละเอียด
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

รายละเอียด
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด