You are here

รายการเช้านี้ที่หนองคาย

เช้านี้ที่หนองคาย

<p>นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย และคณะครูจากวิทยาลัย เข้าร่วมจัดรายการวิทยุเช้านี้ที่หนองคายร่วมกับพิธีกร นางวัลลิกา กองสมบัติ ณ สถานีวิทยุ สวท.หนองคาย FM 90.50</p>

คลิป Highlight การออกรายการ
https://www.facebook.com/share/v/bTW5ZvTqHatoixog/

วันที่: 
06/06/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

รายละเอียด
1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

รายละเอียด