You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ไข่ไก่ ๑๕ แผง มาม่า ๗๒ ถ้วย ขนมปี๊บ ๒ ปี๊บ น้ำอัดลด ๗ แพ็ค น้ำดื่ม ๗ แพ็ค และผ้าขนหนู จำนวน ๘๔ ผืน...
ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย

ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับน้อง ๆ นักเรียนพิการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา (น้องตี๋) นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำขนม นมกล่อง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพิการ ได้รับประทานและได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ในโอกาสนี้...
คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร บริจาคขนม นมกล่อง อุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา

คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร บริจาคขนม นมกล่อง อุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร ได้นำขนม นมกล่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก...
คุณ Ron Small เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

คุณ Ron Small เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คุณ Ron Small แขกคนสำคัญอีกหนึ่งท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพคนพิการตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อเรย์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ...
รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง

รายงานตัวนักเรียนใหม่ ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "ผีตาโขนเกมส์"

นักกีฬาคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "ผีตาโขนเกมส์"

นักกีฬาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๓ "...
กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายงานตัวนักเรียนนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ กำหนดการ...
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี คุณพ่อพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ลูก ๆ...
เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดกิจกรรม “เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา”...
 เปิดรับสมัครคนพิการ รอบพิเศษ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เปิดรับสมัครคนพิการ รอบพิเศษ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

#ด่วน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครคนพิการ รอบพิเศษ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ #...